TALLERES GRUPALES

Genograma, Fotograma i Septennis

Malgrat ser tallers grupals, la persona treballa assumptes personals

Els tallers per a adults es realitzen en grups. Depenent del taller, el grup serà més o menys nombrós i tindrà un format o un altre. En tots ells, la persona que assisteix, treballa assumptes personals que afavoriran el coneixement sobre si mateix, sobre la seva família d’origen així com el sentir cap a una vida més harmoniosa, en la qual les dificultats podran arribar a transformar-se en oportunitats ben aprofitades.

El taller de Genograma és un taller molt complet en el qual, després de realitzar-lo, la persona adquireix una visió molt completa del seu sistema familiar. A través d’ell es pren consciència dels assumptes familiars existents, adquirint una major comprensió de les dificultats, els valors, la salut, la malaltia i els vincles i lleialtats creats dins de la família.

És un taller en el qual es realitza un treball de recerca sobre la pròpia família que, acompanyat d’unes fotografies, ajuda a crear el propi mapa familiar. Un treball final que, passant pels septennis, fa que s’adquireixi un major coneixement d’un mateix. És un treball potent que acompanyarà per sempre a la persona.

QUÈ ÉS UN GENOGRAMA?

Un genograma és la història familiar en forma de mapa, on es poden veure els principals successos ocorreguts als membres de la família durant diverses generacions. Té alguna semblança amb un arbre genealògic, però descriu les relacions a través d’una sèrie de símbols estàndard. Amb una sola mirada es poden identificar patrons que es repeteixen, tipus de relacions i seqüència vital de les persones que estan en ella.

Quin tipus d’informació busquem en un genograma familiar?

  • Busquem les persones que formen l’entorn immediat de la parella per a establir relacions sostingudes entre ells i amb la pròpia parella.
  • Històricament, el tipus de successos que s’han produït en l’estructura familiar: nombre de fills, malalties, l’edat en què va succeir la mort, el nombre d’avortaments, empreses familiars, etc.
  • Observem els patrons que es repeteixen, majoritàriament inconscientment, per tradició familiar.
  • Estudiem les relacions emocionals existents en la família, tant les del passat com les del present. Ens hem de fixar com s’emporten els membres de la família, si hi ha abusos, infidelitats, divorcis, addiccions, etc.

Des d’aquest gràfic es poden identificar patrons de comportament, potser heretats, i que s’evidencien en agrupar-los.

També s’utilitza com una intervenció terapèutica per a generar canvis en les famílies.

QUÈ ÉS UN FOTOGRAMA?

El Fotograma es crea en acompanyar el genograma amb fotografies de la família. Serveix per a anar coneixent als membres de la família que ja no estan, per a poder demanar als nostres familiars que ens parlin d’ells i ens expliquin tot el que sàpiguen de la família. És una forma de buscar dades i de connectar amb imatges que observades detingudament, poden aportar molta informació. Una imatge pot arribar a ser molt guaridora.

Desenvolupar un Genograma acompanyat d’un Fotograma ajuda a conèixer-nos millor, mirar-nos diferent i també a la nostra família i sistema familiar.

QUÈ SÓN ELS SEPTENNIS?

La teoria dels Septennis sosté que la vida humana presenta tres grans fases importants, la del cos, la de l’ànima i la de l’esperit, i en cadascuna d’elles es presenten diferents qüestions amb les seves pròpies característiques.

Per tant, segons aquesta filosofia, l’home és un ésser trimembrat: té cos, ànima i esperit.

La Antroposofía és la visió del món basada en la filosofia de Rudolf Steiner i sosté que cadascuna de les fases de desenvolupament personal es pot dividir en períodes de 7 anys que marquen l’evolució de la consciència de cada persona al llarg de la vida.

Ser conscient de com es conformen els capítols de la nostra simfonia vital és una valuosa forma d’autoconeixement.

ELS TRES SEPTENNIS DEL COS

0 a 7 anys: Ens dediquem a construir el nostre cos físic. En el moment en què comencem a caminar és quan apareix el JO (diferenciant a l’individu del món) i posteriorment, apareix la parla i el pensament.

7 a 14 anys: Ens dediquem a construir el nostre cos eteri. Acabem de desenvolupar el nostre cos vital i comencem a manifestar el nostre temperament. Per tant correspon a l’etapa de la maduració anímica.

14 a 21 anys: Ens dediquem a construir el nostre cos astral. És un dels septennis més difícils ja que comencem a afirmar i afloren nous sentiments i sensacions. Apareixen les dualitats i les polaritats. Ens iniciem en el naixement del JO.

ELS TRES SEPTENNIS DE L’ÀNIMA

L’ànima és el nostre món intern al qual únicament tenim accés nosaltres mateixos. En aquests tres septennis es conforma la nostra pròpia ànima.

21 a 28 anys: Es treballa l’ànima sensible. Qui sóc? Què vull? Comencem a controlar la nostra vida anímica, s’inicia el moment de l’autodomini. El JO, encara no s’ha construït dins de l’ànima, però volem saber com són les coses realment, aprendre a conèixer la vida i el món. Busquem una posició en la vida, intentant afirmar-nos en un treball, compartint els dies amb algú i intentant formar una família. Hi ha una gran satisfacció en el viure.

28 a 35 anys: Es treballa l’ànima racional. És un septenni caracteritzat per l’ordre i l’autoafirmació. És una de les etapes més importants perquè corresponen a l’autoafirmació de l’ànima i per tant de la persona. És el centre de la biografia i és quan es pensa de manera més intensa. Però també és una època de qüestionar-se l’autèntica llibertat i la identitat més profunda, provocant crisi d’identitat si realment no ens hem alineat, encara, amb els nostres valors. És una etapa d’ordre.

35 a 42 anys: Es treballa l’ànima conscient. Època de voluntat. Desenvolupem l’autoconfiança, cosa que implica una gran voluntat. A partir d’aquest moment, comencem a sentir l’exigència de nosaltres mateixos. Es tracta de fer i aconseguir tot allò que per a nosaltres té un valor i un sentit. Pot ser que aparegui la sensació de buit ja que precedeix al fet que ens trobem amb nosaltres mateixos. Es tracta d’acceptar-nos, cosa que exigeix autoconfiança.

ELS TRES SEPTENNIS DE L’ESPERIT

42 a 49 anys: Fase social. Aquesta etapa es diu el principiant, ja que ens convertim en principiants o aprenents començant a recórrer un llarg camí de despertar espiritual. És l’època de l’acció. També hi ha una acceptació que el cos ha començat a envellir. Hi ha canvis físics que ens aporten una sensació de buit i comencem a replantejar-nos qüestions que transcendeixen l’aspecte físic.

49 a 56 anys: Fase Moral. Es tracta d’una època caracteritzada pel naixement del mestre interior. És un septenni de reflexió. Desperta en nosaltres els quatre pilars de l’espiritualitat: desafecció, amor al proïsme, gratitud i perdó. Ens convertim en els nostres propis mestres i actuem amb disciplina.

56 a 63 anys: Fase Mística. Si els quatre pilars bàsics no s’han despertat encara en nosaltres ens podem trobar davant una altra gran crisi. Aquesta vindrà donada per a valorar que hem tingut una vida plena d’errors que no hem pogut canviar. A mesura que l’ésser humà s’acosta a les últimes etapes de cada experiència, les crisis anímiques haurien de ser de menor envergadura ja que creixerà, cada vegada més, un interès per les experiències vinculades al món espiritual o transcendental. Aquest novè septenni és l’indicat per a realitzar una síntesi de tot allò viscut, entenent que el que vindrà a partir d’ara serà per a aportar-nos més saviesa. En aquest etapa continuem aprenent, actuant amb disciplina com a mestres. Serem mestres de la nostra pròpia vida, gràcies a tot allò viscut, per tant, tant allò viscut com el que a partir d’aquest moment aprenguem, serà necessari compartir-lo amb els altre. Es tracta d’una època de donar.

Com diu Gudrum Burkhard, cada septenni és un nou naixement, per això hi ha dolor de part, és a dir crisi. Aquestes són les oportunitats de canvi que el destí ens ofereix, si les transformem en veritables moments de desenvolupament.

TALLERS GRUPALS

Escultures Familiars

Present i Futur

SESSIONS INDIVIDUALS

GRUPAL I INDIVIDUAL

Coaching Sistèmic

Constel·lacions Familiars

Genograma, Fotograma i Septennis

Vols concertar una cita?