Sessions Individuals per a Joves

En les sessions individuals, acompanyo als joves aplicant eines de Coaching Sistèmic, Pedagogia Sistèmica i Constel·lacions. En Coaching es treballa amb un objectiu, i per tant el nombre de sessions sol ser entre 4 i 10. Generalment les sessions són tot sol amb l’adolescent, encara que a vegades pot arribar a ser necessària la presència d’algun o tots dos pares.

Mitjançant diferents tècniques, el jove pren consciència dels valors i fortaleses de si mateix per a així poder superar les dificultats amb les quals arriba. En tot moment es respecta la velocitat i el camí que un vol prendre, jo no dic el que un ha de fer, sinó que deixo que el jove s’adoni per si mateix de la seva situació actual. On es troba en aquest moment? Cap a on vol dirigir-se? Com vol fer-ho? De què disposa per a això? Són preguntes a les quals jo no responc, sinó que la resposta la troba ell mateix.

“El pas de la infància a l’estat adult, no és fàcil per a ningú: adolescents, pares i educadors”

Avui dia amb els diferents sistemes familiars, l’estrès escolar i també el futur per triar el que es vol estudiar, a més de tot el que implica l’estar al dia en les xarxes socials, fa que molts joves tinguin conflictes interns difícils de resoldre per ells mateixos. Amb un acompanyament respectuós, utilitzant diferents tècniques, arriben a adquirir més autoconfiança alhora que el coneixement sobre ells mateixos i el seu entorn, s’accentua. Això els ajuda a ordenar tant la seva ment com el seu cor.

Tots els canvis que sorgeixen en l’adolescència, poden produir-se amb bastanta tranquil·litat, però altres vegades, es generen tensions i/o conflictes. Aquests conflictes poden ser una eina per al creixement i la maduració, o per contra poden ser un bloqueig creant malestar i infelicitat. En les sessions, es facilita l’aprenentatge perquè l’adolescent pugui acte conèixer-se.

SESSIONS INDIVIDUALS

En les sessions individuals, mitjançant les eines del coaching sistèmic, la pedagogia sistèmica i les constel·lacions familiars, faig un treball d’acompanyament en els conflictes que l’adolescent pugui tenir en el seu entorn.

El conflicte pot ser en l’entorn familiar, l’escolar o l’entorn social.

L’objectiu en les sessions individuals d’acompanyament és concret i s’estableix entre la 1a i 2a sessió. La quantitat de sessions te un número determinat que s’anirà veient amb l’evolució, però solen ser entre 4 i 10 sessions.

Aquestes sessions, tenen una durada d’entre 45 minuts i una hora i mitja. En ella, es crea un espai de confiança mútua i respecte, preservant la intimitat de l’adolescent. En elles es va veient quins són els conflictes que creguin incomoditat i es desitgen resoldre i quines són les eines amb les quals compta el propi adolescent. Les possibilitats interiors de cadascun són infinites.

En tots els tallers i sessions amb adolescents, la proposta és treballar amb ells des de la humilitat i el respecte que es mereixen, ocupant jo el meu lloc, i deixant que ells ocupin el seu. Deixant que les sessions flueixin arribant fins on el/la adolescent estigui disposat a arribar.

L’ADOLESCÈNCIA

L’adolescent, és una persona que està fent una transició en el seu cicle vital entre la infància i l’edat adulta, i tot canvia, tant la seva manera de veure el món, com el seu cos estan evolucionant i és així com la persona comença a reafirmar la seva pròpia identitat. És un moment en què s’allunya de la protecció familiar per a trobar el seu rol en els diferents sistemes en els quals es mou: la família, l’escola, el social…

Des del punt de vista físic, aquest estat s’inicia aproximadament amb la pubertat i acaba amb la formació del cos adult, però les expressions psicològiques, cognitives, culturals i socials de l’adolescència poden començar abans i acabar més tard. L’OMS, defineix l’adolescència com l’etapa que va entre els 11 i 19 anys, considerant dues fases: la primera adolescència de 12 a 14 anys i l’adolescència tardana de 15 a 19 anys.

Moltes cultures difereixen de l’edat en què les persones arriben a ser considerades adultes i que s’entén com a majoria d’edat. Això implica també canvis en la situació legal. En algunes cultures el pas de l’adolescència a l’edat adulta se celebra amb actes socials.

Quan el pas de la infància a l’edat adulta es fa amb un ritual definit i puntual, la línia divisòria entre ambdues és clara i l’adolescència es fa curta. El nen passa a considerar-se adult i consegüentment accedeix a una vida pròpia adquirint responsabilitats i poder en la comunitat en la qual viu.

Algun dels rituals tradicionals en el món occidental han estat per exemple el pas de portar pantalons curts a portar-lo llarg, començar a fumar, beure alcohol, maquillar-se o utilitzar sabates de taló alt. En general, davant la falta de rituals establerts, els nens solen prendre les activitats considerades com a adultes com un “fals ritual” de transició a l’adult. Aquestes activitats són vistes moltes vegades com una actitud de revolta.

L’adolescència és una idea creada artificialment pel món occidental modern. La cultura occidental en general ha acabat amb els rituals de pas clars i definits, i tendeix a allargar cada vegada més les activitats infantils, la dependència i la irresponsabilitat fins a edats més avançades. Sembla que fa por que el nen/a investigui pel seu compte, cometi errors o es faci mal. Així, no aprèn a independitzar-se ni a trobar la seva pròpia identitat. Ara, els humans arriben a la pubertat física tres o quatre anys abans que fa un o dos segles. En canvi, l’edat en què la nostra societat d’avui dia li atorga responsabilitats adultes de facto, per a alguns no és fins als vint-i-sis anys d’edat, és a dir molt més tard que fa dos o tres segles. Tenim així, una gran etapa de persones amb cos d’adult, físicament desenvolupat íntegrament, que encara no ha adquirit les habilitats ni aptituds per a viure pel seu compte.

L’adolescència és l’edat principal en la qual es forma la personalitat. Es caracteritza psicològicament pels següent trets: cerca de nous referents, diferents a la família, fet que pot desembocar en la rebel·lia contra el món adult; importància del grup d’iguals; descobriment de la sexualitat; adquisició del pensament abstracte que possibilita la implicació de moviments i grups socials així com estudis superiors; inestabilitat emocional; creació de noves normes morals, sovint desafiant els límits establerts (es pot plasmar en el desig de tenir conductes de risc o l’ànsia per diferenciar-se dels altres per la manera de vestir o el parlar) i tendència a la idealització o desmitificaciò de les institucions, corrents, persones o idees.

Els adolescents, necessiten la seva solitud, estar entre ells, arriscar. Tenen la necessitat de dormir molt, estar tombats i de parlar i portar el llenguatge a un altre nivell i poder connectar amb el seu propi cor. Si els deixem i escoltem, adquireixen molt interès i molta força. El cervell adolescent busca situar-se en el món, trobar un lloc en la societat, encaixar de la millor manera possible. És per tot això que cal oferir-los elements de reflexió i facilitar-los els moments adequats per a fer-ho. Cal tenir en compte que les emocions continuen sent l’efecte multiplicador de l’equació en l’aprenentatge.

En definitiva, el pas de la infància a l’estat adult, no és fàcil per a ningú; adolescents, pares i educadors.

L’acte coneixement és fonamental i serà un factor important al llarg de la seva vida, així com descobrir què li motiva o què el desmotiva, què l’impulsa o què el bloqueja.

TALLERS GRUPALS

Escultures Familiars

Present i Futur

SESSIONS INDIVIDUALS

GRUPAL I INDIVIDUAL

Coaching Sistèmic

Constel·lacions Familiars

Genograma, Fotograma i Septennis

Vols concertar una cita?